Hur vi tänker

En tänkande byggare går inte bara i gamla fotspår
utan vetvarför han gör de val han gör.

mattias-sitter-transpAllt vi gör och tänker utgår från att vi är lokala, moderna, reko och pålitliga. Genom att hålla vår röda tråd och fokusera på våra verksamhetsområden förstår vi även vad det är kunden egentligen vill ha. Det viktigaste handlar om att förstå kundens behov och problemställning, att förstå och omvandla detta till vad kunden förväntar sig som lösning.

Enkelt uttryck att ta ett kundperspektiv och inte bara slentrianmässigt göra som man alltid har gjort.

 ”Ledarskap i alla led och relationer mellan medarbetare är alla anno 2015. Vi har med oss traditionellt kunnande fast är moderna i våra värderingar och lösningar. Det är grunden till det ”nya” Byggsvängen och tillika vår framgång.”


 
badges