Närproducerat

Vi jobbar lokalt, vi rekryterar lokalt och vi är engagerade lokalt. Vi bygger goda relationer med våra anställda och underleverantörer så att vi hjälps åt i projekten på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Att vara lokal innebär för oss mycket mer än ett lokalkontor, det innebär förståelse för marknaden, långsiktiga relationer och ett engagemang. Det innebär att vi lämnar priser som är väl genomarbetade och därmed reko.

Vi trivs helt enkelt väldigt bra att verka inom 70-skyltarna.