Mer om

Vår historia går tillbaka ända till 20 talet då vi var med och byggde djuphamnen i Västerås.

Fast mer intressant: här och nu är Byggsvängen ett ”nytt” företag med ledarskap i alla led och relationer mellan medarbetare alla anno 2015. Vi har med oss traditionellt kunnande fast är moderna i våra värderingar och lösningar. Det är grunden till det ”nya” Byggsvängen och tillika vår framgång.”

Byggsvängen bildades 1987 när byggföretagen Ludvigssons Byggnads AB och Bygg- och Fastighetsservice AB i Västerås slog samman sina respektive byggavdelningar. Genom att gå ihop och samla personal och utrustning under ett tak fick vi en bredd och styrka som varit till stor fördel. Byggsvängen har idag ca 25 medarbetare.

Läs mer om vår historia här

Kvalitetsarbete
Vi arbetar kontinuerligt med byggsvängens kvalitetssystem för att förbättra rutinerna. Detta ska vara anpassat till ISO:s 9000/14000 rutiner. Idag använder vi programvaror som hanterar och integrerar kvalitetsplaner, miljödatabaser, dokumentstyrning, avvikelser med mera.

Miljöarbete
Vår miljöpolicy leder till att alla i företaget ständigt förbättrar och arbetar för ett sunt och miljöriktigt byggande där materialhantering och drift eftersträvas att ingå i ett kretslopp.

Vi ska så långt som möjligt effektivisera både tekniskt och ekonomiskt. Det med avseende på råvaru- och energiutnyttjande samt övriga miljöpåverkande faktorer för att förebygga föroreningar.

personal-fri