Entreprenad

Vi arbetar i stor utsträckning med totalentreprenader, där vi tar ett helhetsansvar för projektet. Projekten varierar från rena anbudsarbeten till förhandlingsentreprenader, och från rot-renoveringar av bostäder, kontor och industrier till nybyggnationer.
En totalentreprenad innebär för oss att vi kan säkra att kunden får den kvalitet och standard som önskas.

Oavsett typ av uppdrag så bygger vi inte bara utan vi tänker till redan när vi får en förfrågan om  jobbet. Och vi bygger inte bara enligt gamla traditioner. Vi förenar de båda.

Nedan är ett par exempel på projekt som vi arbetar med idag eller  har genomfört.