Vattenskada har skett

Så här gör du akut vid en vattenskada

1
Stäng alla kranar/all vattentillförsel.

2
Kontakta ditt försäkringsbolag.

3
Dokumentera gärna med fotografier hur det ser ut vid skadetillfället.

4
Kontakta oss på Byggsvängen genom nedan formulär.

 

 

Ladda ner bifogat dokument som redogör för vad
”Så här gör vi gör när du fått en vattenskada”.

 

Mer information:
Bostadsrätt försäkrad i Trygghansa

Eget hus försäkrat i Trygghansa

Vattenskada Folksam

Kontakta oss

Name

E-mail adress

Telephone number

Damage number

Insurance company

Attach image