Visa genvägar

Bostadsrättsförening

Vi möjliggör kostnadseffektiva och samordnade gemensamma lösningar.

Vi hjälper både med bygg, renoveringar samt med vår projektledning, erfarenhet och kunskap. Ett förtroendeuppdrag i en Brf-styrelse är ett stort ansvar med nya utmaningar, och vi vet vad som hjälper utöver bygg. Vi stöttar med t ex beslutsunderlag och ansvarsgränser i fastighet- och försäkringsfrågor.

 

Lägenhetshus

Vi tar hand om samordning och informationsflödet för bostadsrättsinnehavarna när en gemensam upphandling övergår till insatser i medlemmarnas hem. Information, tidsplaner, kontakter etc. distribueras så att projekten genomförs så effektivt och smidigt som möjligt för alla parter.

Projekt

Brf. Rekylen

Renovering av drygt 300 balkonger och komplettering med inglasning. Byggsvängen hanterar hela processen inklusive all kommunikation med bostadsrättsinnehavarna. Förebyggande information för smidig access till lägenheterna och klara besked till de boende om tider, byggarbetsgång, nyckelhantering, tillval med mera.