Visa genvägar

Västerås Stiftskansli

 

Den 4 maj togs första spadtaget till det nya stiftskansliet i Västerås. Det är på uppdrag av Svenska kyrkan Västerås stift som Sweco utformat tillbyggnaden för stiftskansliet, som ger plats för konferenslokal och kontor åt biskopen. Målet är att uppnå Miljöbyggnad Silver. Byggsvängen är generalentreprenör.

I en kulturhistorisk miljö, i kvarteret Hagbard 3, uppför vi en tillbyggnad till Västerås stiftskansli. Genom byggnadens utformning skapas ett nytt och spännande stadsrum med Svartån som granne.

– Nu kommer vi att kunna samla hela personalstyrkan under ett tak och skapa en modern, effektiv och tillgänglig arbetsplats, säger Britas Lennart Eriksson, stiftsdirektor vid Västerås Stift, och berättar att stiftet tidigare tvingats hyra lokaler för bland andra biskopen och hans personal.

– Eftersom byggnaden ligger i en kulturhistorisk känslig miljö har vi gjort flera utredningar och analyser över platsen. Tillsammans har vi skapat en modern byggnad som tar hänsyn till sin närmiljö och landskapet runt omkring. Det är väldigt roligt att få jobba tillsammans med en kund som ser vikten av att gestalta en byggnad som ska hålla över tid, säger Camilla Goliath, uppdragsansvarig på Sweco samt ansvarig landskapsarkitekt.

Miljökraven har varit höga och målet är att byggnaden ska bli miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Kvarteret Hagbard beräknas stå klart våren 2018.