Visa genvägar

UPP- OCH SAMMANKOPPLADE

Att vara upp- och sammankopplade innebär snabba kommunikationsvägar, snabba beslutsunderlag samt effektiva och kvalitetssäkrade uppdrag.

Genom att säkerställa att vi alltid jobbar med det senaste gemensamma underlaget blir arbetsgången både smidig och kostnadseffektiv genom hela kedjan.

Att vara uppkopplad idag är en självklarhet. Att samtidigt vara sammankopplade tillhör inte vanligheterna. Vi har tajta band och kommunikationsplattformar med våra samarbetspartners. Vi arbetar både upp- och sammankopplade i olika projektgrupper beroende på typ av uppdrag.

Vi som jobbar med varandra känner varandra, litar på varandra och kommunicerar med varandra. Självklart kan även vår kund vara upp- och sammankopplad så att denne har koll på sitt projekt utan att behöva vara ständigt närvarande. Våra hantverkare som är närmast på plats överför information i realtid genom moderna verktyg som t ex Meps, ScalePoint och vår Projektportal.