Visa genvägar

Vår kund har också en kund

Besvärsfrihet och information är därför en viktig del i vår leverans.

Vår kund har ofta sina egna kunder i de fastigheter vi utför vårt arbete i. De arbetar där eller bor och lever där.  Vi levererar en smidig och kostnadseffektiv byggprocess som löper parallellt med befintliga vardagsbestyr och behov.

 

Vi hjälper bland annat bostadsrättsföreningars styrelser och bostadsrättsägare att genomföra gemensamma åtaganden som t ex balkong- eller badrumsrenoveringar. Nybyggnationer eller renoveringar som kräver att alla boenden är med i processen. Vi  bygger delaktighet genom kommunikationsverktyg så att alla är direkt involverade i processen.

Gemensamma och lägenhetsbundna händelse och beslut som t ex tidsplaner, personliga val och tillgång till bostaden distribueras digitalt eller analogt till respektive hushåll. Det ger både effektivitet i byggprocessen, flexibilitet för bostadsrättsinnehavaren och besvärsfrihet i genomförandet.